Pereiti prie turinio

Nuo katedros įkūrimo m. Drejeris, doc. Peyravi, lekt. Duomenų bazių sistemos "Mokslinės produkcijos ekspertinis vertinimas internete" kūrimas bei plėtojimas, Nr.

Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę: lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą; matematikos valstybinį brandos egzaminą; užsienio kalbos anglų, vokiečių ar prancūzų  egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą. Išlaikytų šių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40 balų.

prekybos studijų procesų sistemų inžinerija

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų: lietuvių kalba ir literatūra; gimtoji kalba baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių ; užsienio kalba; istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas; biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas; meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos programos dalykas; bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties sporto programos dalykas.

Dirbti individualiai, kolegialiai komandoje, daugiakultūrinėje aplinkoje bei vadovautis profesine etika.

Kviestiniai lektoriai Asmeniniai gebėjimai Plėtoti profesines žinias ir tobulinti profesinius gebėjimus, savarankiškai mokantis ir planuojant mokymąsi. Būti atsakingiems už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei ir ekonominei gerovei.

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovu -e — bendros įmonės, įstaigos ar organizacijos veiklos planavimas, vadovavimas jai ir jos koordinavimas; — bendras vadovavimas įmonei, įstaigai ar organizacijai ir jos valdymas; — biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; — materialinių, žmogiškųjų ir finansinių išteklių skyrimas, siekiant įgyvendinti organizacijos politikos kryptis ir programas; — konsultavimasis su vyresniaisiais pavaldžiais darbuotojais ir rekomendacijų bei ataskaitų peržiūra; — atstovavimas organizacijai oficialiomis progomis ir tarybos posėdžiuose, derybose, renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose; — vyresniųjų darbuotojų atranka arba jų atrankos rezultatų tvirtinimas; — užtikrinimas, kad organizacija laikytųsi atitinkamų teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų. Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovu -e Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovu -e — mokslinių tyrimų ir plėtros, vykdomos įmonėje arba užsakytos kitų mokslinių tyrimų organizacijų, planavimas, koordinavimas ir vadovavimas jai, kuriant naujus technologinius procesus, gaminius, žinias ar medžiagų panaudojimo būdus arba tobulinant esamus; — visos įmonės ar organizacijos mokslinių tyrimų ir plėtros programos planavimas numatant tikslus ir biudžeto poreikį; prekybos studijų procesų sistemų inžinerija įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai; — darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra; — atstovavimas įmonei arba organizacijai renginiuose, seminaruose ir konferencijose. Sistemų analitiku -e Sistemų analitiku -e — konsultavimasis su naudotojais, siekiant suformuluoti ir dokumentuoti reikalavimus, taip pat su vadovybe, siekiant užtikrinti, kad būtų susitarta dėl sistemų principų; — verslo procesų, procedūrų ir darbo praktikos nustatymas ir analizė.

Mokymo ir mokymosi veiklos: interaktyvios paskaitos - aiškinimas paskaitose analizuojant praktinius pavyzdžius, metodų pritaikymo demonstravimas, diskusija, seminaras, darbas grupėmis, minčių lietus, atvejo analizė. Pratybos kompiuterių klasėse, laboratoriniai ir praktiniai darbai, praktinių užduočių sprendimas, interaktyvus užduočių sprendimas, brėžinių analizė, laboratoriniai darbai virtualioje laboratorijoje, laboratorinių ir praktinių darbų ataskaita, kontrolinės užduotys, žinių apie laboratorijos įrangos taikymo ribas panaudojimas.

Finansų inžinerijos prekybos strategijos.

  • Auksinės diagramos bollinger juostos
  • Programų sistemų inžinerija | Stojantiesiems | KTU
  • Bitkoin milijonieri vaizdo raas

Jaukurai Islandijos pl. Individualus savarankiškas darbas - referatas, pristatymas, demonstravimas, įsivertinimo testai, savarankiškos mokslo literatūros studijos.

prekybos studijų procesų sistemų inžinerija

Studijų rezultatų vertinimo būdai: studento studijų dalyko rezultatai vertinami kriterine vertinimo sistema. Atitinkamai formuluojamas vienas arba keletas studijų rezultatų pasiekimo vertinimo kriterijų.

Kalendorius

Studijų rezultatai: Žinios, jų taikymas 1. Pasirinkimo išvestinių finansinių priemonių strategija Vertinimo kriterijai yra pagrindas rengiant įvairių formų atsiskaitymo užduotis, nes pastarųjų atlikimas leidžia daryti išvadas apie studijų rezultatų pasiekimo lygį.

prekybos studijų procesų sistemų inžinerija

Bivainis buvo VGTU socialinių mokslų vadybos krypties doktorantūros komiteto pirmininkas nuo m. Tunčikienė yra VGTU socialinių mokslų vadybos krypties doktorantūros komiteto sekretorė nuo m.

Doktorantūros studijos skirtos aukščiausio kvalifikacinio lygmens specialistų — mokslo daktarų — rengimui.

Ilona Skačkauskienė yra VGTU socialinių mokslų vadybos krypties doktorantūros komiteto pirmininkė nuo m. Katedros kuruojamų specializacijų studentai rašo baigiamuosius darbus šiomis temų grupėmis: Socialinės vadybinės transformacijos.

Darnios organizacijos plėtros modeliavimas.

Mokslinės temos

Organizacijos funkcionavimo patikimumo ir efektyvumo didinimas. Paliulionienė, PSIS. Erasmus mobilumas ES aukštojo mokslo programa valstybės biudžeto lėšomisNr. Atsakingas vykdytojas: dr.

prekybos studijų procesų sistemų inžinerija

Maskeliūnas, prof. Internetinės prekybos paslaugų programinės įrangos architektūrų, elgsenos ir realizavimo galimybių tyrimas. Atsakingas vykdytojas: PSIS.

prekybos studijų procesų sistemų inžinerija

Programų sistemų tyrimai duomenų gavybos metodais Application of data mining methods for investigation of software systems. Besson, PSIS.

  • Parinkčių perrašymo strategijos
  • Valdymo technologijos | Stojantiesiems | KTU
  • Iq option trading review