Pereiti prie turinio

Išsamiuose ES teisės aktuose nustatytą gyvūnų ir visuomenės sveikatos kontrolės koordinavimą ES pasienyje kartais sudėtinga nuosekliai ir veiksmingai taikyti. Siekiant ir toliau pirmauti, šiam sektoriui turi būti sudaryta galimybė gauti žaliavų iš viso pasaulio[4]. Tais atvejais, kai taikomos importo sąlygos ir trečioji šalis patenkinamai jas įvykdė arba kai galima nustatyti pateikimo prieš eksportą reikalavimus arba patikras, Komisija, prieš leisdama importuoti iš tos trečiosios šalies, pasitarusi su valstybėmis narėmis privalo priimti oficialų sprendimą. Importo kontrolė užtikrina, kad importuoti produktai atitinka ES teisės aktus tiek pat, kiek ir Europoje pagaminti.

Europos Sąjungos vaidmuo 4 1. Suderintos ir rizika pagrįstos kontrolės taikymas 4 1. Europos vaidmuo pasaulyje 5 2.

Šiuo metu taikomos importo kontrolės apžvalga 5 2. Teisinė rizika pagrįsta prekybos kontrolės sistema 5 2. Skirtingi produktai, skirtinga rizika 6 2.

Kaip visa tai veikia? Tikrinamieji vizitai, rizikos vertinimas ir informacinės sistemos 6 3. Daugiašaliai ir dvišaliai susitarimai 6 3. Mokymas 6 3. Koordinavimas ir bendravimas 6 3. Tinkamas atsakas 6 4. Didėjanti sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių svarba 6 4.

Iššūkiai 6 5. Teisiniai patobulinimai 6 5. Optimalus išteklių naudojimas 6 6. Ši ataskaita parengta atsižvelgiant į minėtą prašymą.

Joje nurodyta, kad taikoma sanitarinė ir fitosanitarinė maisto, pašarų, gyvūnų ir augalų importo kontrolė padeda užtikrinti, kad importuojami produktai, visų pirma, būtų saugūs. Su importu susiję konkurencingumo klausimai nagrinėjami atskirai. Minėtose diskusijose daugiausia dėmesio skiriama ES ir trečiųjų šalių gamybos sąnaudų skirtumams, kaip antai žemės, darbo ir kapitalo sąnaudos, ir vartotojų pasirinkimui pirkti, kuriam įtakos turi tokie veiksniai kaip kaina, prieinamumas, kokybė ir kultūra.

Atsižvelgiant į tai, kad minėtos diskusijos nepatenka į šios ataskaitos aprėptį, toliau pateiktoje analizėje nagrinėjami tik maisto, pašarų, gyvūnų ir augalų importo sanitarinės ir fitosanitarinės kontrolės veiksmingumas ir nuoseklumas, kaip prašė Taryba.

Importo paklausa Europos Sąjunga ES yra didžiausia pasaulyje maisto ir pašarų importuotoja; — m.

Rizika pagrįsta prekybos kontrolės sistema. Šiandien, vasario 4 d. Organizuojama nuotolinė spaudos konferencija žiniasklaidos atstovams m.

Nors ES pakanka daugelio vietos maisto produktų, importuojamos tam tikros prekės, kurių ES gaminama mažai arba kurios nėra gaminamos ES — pvz. Vartotojai pageidauja vis platesnio asortimento produktų, o bendrovės turi importuoti žaliavas.

Šios žaliavos daugiausia tiekiamos ES maisto perdirbimo pramonei, kuri jas perdirba į didelės vertės prekes, skirtas vidaus vartojimui arba eksportui į trečiąsias šalis. Maisto pramonė, didžiausias Europos perdirbimo sektorius, kurio metinė apyvarta mlrd. EUR ir kuriame dirba daugiau nei 4 mln. Siekiant ir toliau pirmauti, šiam sektoriui turi būti sudaryta galimybė gauti žaliavų iš viso pasaulio[4]. Jam taip pat svarbu, kad ES būtų taikomi maisto standartai, siekiant, kad šis sektorius išliktų konkurencingas ir Europos vartotojai juo pasikliautų.

Nepaisant įvairių paklausos šaltinių, bendras žemės ūkio produktų importas sudaro tik nedidelę bendro suvartojimo ir gamybos Europoje dalį.

kaip udirbti pinigus kolegijos gyvenime

Viena vertus, ES importuoja daug pašarų, kavos, tropinių vaisių ir kakavos, kita vertus, ji importuoja labai nedaug tokių gyvūninių produktų kaip mėsa ir pienas. EUR, o m.

dvejetainiai variantai kaip prekiauti

Nepaisant po m. Todėl vis daugiau dėmesio buvo skiriama su tokia prekyba susijusioms grėsmėms, atsižvelgiant į galimą pavojų žmonių, gyvūnų arba augalų sveikatai. Neįvertinus tokių grėsmių gali atsirasti kliūčių prekybai, per naktį sužlugti milijardų eurų vertės rinkos, o vartotojų pasitikėjimas maisto rinkomis ir vyriausybių galimybėmis jas valdyti gali būti visiškai sugriautas. Europos Sąjungos vaidmuo Ypač svarbu užtikrinti, kad visas į rinką tiekiamas maistas yra saugus.

Tai taikoma tiek importui, tiek ir Europoje pagamintam maistui bei pašarams, užaugintiems gyvūnams ir augalams. Importo kontrolė užtikrina, kad importuoti produktai atitinka ES teisės aktus tiek pat, kiek ir Europoje pagaminti. Pagrindinis principas — visi maisto produktai ES rinkoje, nepriklausomai nuo jų kilmės, turi būti saugūs. ES teisynas yra išsamus, paremtas poreikiu taikyti suderintą ir rizika pagrįstą požiūrį, siekiant nustatyti pavojus, susijusius su konkrečių produktų iš tam tikrų trečiųjų šalių importu bet kuriuo metu.

Įvertinus riziką galima nustatyti sąlygas, kurių laikantis galima importuoti tokį produktą.

automatizuotų dvejetainių opcionų prekybos programinės įrangos apžvalgos

Tuo pačiu galima nustatyti, kokią kontrolę reikia taikyti. Šiuo metu pagal šiuos teisės aktus vienodos importo sąlygos ir tvarka taikomos tik nedideliam didelės rizikos produktų skaičiui. Atsižvelgiant į tai, kad rizika nuolat didėja ir laikui bėgant kinta importo sąlygos, taikoma kontrolė taip pat keičiasi.

arb prekybos kripto

Šiuos pokyčius ES valdo taikydama tinkamą rizikos vertinimą ir valdymo gebėjimus, suderintą požiūrį į kontrolę ir aiškius bei suderintus teisės aktus. Taip darydama ES drauge su valstybėmis narėmis užtikrina savo kontrolės nuoseklumą ir veiksmingumą. Suderintos ir rizika pagrįstos kontrolės taikymas Rizika pagrįsta prekybos kontrolės sistema produktų keliama rizika vertinama pagal tai, kokį pavojų jie kelia žmonių, gyvūnų ir augalų rizika pagrįsta prekybos kontrolės sistema kuo didesnis rizikos lygis, tuo griežtesnės tokių produktų įvežimo į ES sąlygos, todėl kontrolės lygis taip pat didesnis.

Importo sąlygos yra nustatytos pagal kiekvieno produkto rizikos klasifikaciją, atsižvelgiant į įvairiausius veiksnius tam tikru momentu. Tai yra: informaciją apie ligų protrūkius, su prekyba susijusius duomenis, nesaugių arba reikalavimų neatitinkančių produktų tiekimo sustabdymą ir mokslinius duomenis. Informacija apie trečiojoje šalyje taikoma kontrolės sistema teikiamas rizika pagrįsta prekybos kontrolės sistema, įskaitant taikomus teisės aktus ir saugos standartus, taip pat gaunama iš prekybos partnerių.

  • Suderintos ir rizika pagrįstos kontrolės taikymas 4 1.
  • Rizika paremta užsienio prekybos kontrolės sistema Dvejetainiai opcionai su mažu minimaliu indėliu
  • Dvejetainių opcionų priemonės
  • Europos Sąjungos vaidmuo 4 1.
  • Geriausios pirkimo sandorių akcijos

Be to, patikrinimai atliekami tiek valstybėse narėse, tiek ir trečiosiose šalyse, siekiant įvertinti jų galimybes atlikti tinkamą kontrolę. Rimtų ligos protrūkių atveju arba tais atvejais, kai pakinta rizikos lygis, priimamas sprendimas dėl konkrečių apsaugos priemonių, kurios turėtų būti taikomos importuojant. Valstybės narės atlieka kontrolę, skirtą užtikrinti atitiktį išsamioms taisyklėms, kuriomis reglamentuojama maisto grandinė, augalų ir gyvūnų sveikata.

Nors didžioji ES importuojamų produktų dalis nekelia didelio pavojaus sveikatai, ES lygmeniu kai kuriems produktams taikoma speciali suderinta kontrolė.

kriptovaliuta investuojant

Taikant tokią kontrolę prieš importuojant minėtus produktus į Sąjungą būtina atlikti sanitarinę kontrolę. Europos vaidmuo pasaulyje Tai, kaip ES taikomas sanitarijos ir fitosanitarijos režimas, nulemia, kiek ji gali taikyti atvirą, mokslu pagrįstą požiūrį į gyvūnų ir augalų sveikatą bei maisto saugą apskritai. ES nustatyta kontrolė atitinka tarptautinių standartizacijos įstaigų, veikiančių maisto saugos ir gyvūnų bei augalų sveikatos srityse, nustatytus standartus, t.

Nors vyriausybės gali imtis papildomų sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių, reikalingų žmonių, gyvūnų ir augalų gyvybei arba sveikatai apsaugoti, tokias priemones leidžiama taikyti tik tais atvejais, kai jos yra moksliškai pagrįstos, proporcingos ir nediskriminacinės.

Kaip viena didžiausių pasaulio prekiautojų maistu ir pašarais, ES yra įsipareigojusi laikytis tarptautinių įsipareigojimų.

Naujienų prenumerata

ES taip pat supranta, kad jos reikalavimai dažnai tampa tarptautinės prekybos etalonu ir daro didelį poveikį besivystančioms šalims, dauguma kurių labai priklauso nuo patekimo į Europos rinką. Šiame reglamente nustatyta, kad ES maisto saugos rizika pagrįsta prekybos kontrolės sistema turėtų užtikrinti laisvą judėjimą vidaus rinkoje, siekti užtikrinti aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį, atsižvelgti į vartotojų interesus, garantuoti, kad į Europos Sąjungą importuojamas maistas ir pašarai atitiktų reikalavimus, ir užtikrinti pakankamą saugos garantijų lygį.

Bendrasis maistą reglamentuojantis teisės aktas papildytas Reglamentu EB Nr. Juo nustatomas bendras oficialios kontrolės, kurią atlieka valstybių narių nacionalinės kompetentingos institucijos, pagrindas ir Komisijai pavedama užtikrinti atitiktį maisto ir pašarų teisės aktams, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklėms ir tam tikru mastu nuostatoms dėl augalų sveikatos.

  • Radviliškio r.
  • Įmonių savikontrolė (RVASVT, GHP) | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
  • Užsegimo akcijų pasirinkimo sandoriai
  • Но сообщать имена жертв… с точки зрения человека в очках в металлической оправе, это было признаком особой элегантности стиля.
  • Deimantų opcionų prekyba

Konkrečiau, kiek tai susiję su importuotais produktais, Oficialios maisto ir pašarų kontrolės reglamente nustatyti bendrieji principai, pagrindžiantys importo sąlygų nustatymą, atitikties pripažinimą[7], trečiųjų šalių kompetentingų institucijų prieš eksportą atliekamą kontrolę ir pripažinimą, kad kai kurioms prekėms, prieš jas įvežant į Sąjungos teritoriją, gali būti taikoma speciali kontrolė.

Pagal šį teisės aktą Komisijai taip pat skiriamos konkrečios pareigos, susijusios su atitinkamos informacijos rinkimu iš prekybos partnerių ir su patikrų atlikimu trečiosiose šalyse.

Komisija kasmet praneša Tarybai ir Europos Parlamentui apie bendrą oficialios maisto saugos, gyvūnų sveikatos, gyvūnų gerovės ir augalų sveikatos kontrolės valstybėse narėse taikymą.

Išsamios importą reglamentuojančios nuostatos taip pat yra išdėstytos išsamiame teisės aktų rinkinyje, taikomame atskiriems sektoriams, kaip antai augalų sveikata, sėklos, zoonozė, gyvūnų ligų kontrolė ir panaikinimas, gyvūniniai subproduktai, maisto ir pašarų higiena, genetiškai modifikuotas maistas ir pašarai, likučiai ir teršalai, pesticidai, priedai, maistinės medžiagos, dietiniai maisto produktai, mineralinis vanduo, nauji maisto produktai, su maistu besiliečiančios medžiagos ir daugelis kitų.

Skirtingi produktai, skirtinga rizika Skirtingos prekės kelia skirtingą riziką, todėl joms rizika pagrįsta prekybos kontrolės sistema skirtingos importo sąlygos ir kontrolė. Pavojus gyvūnų sveikatai ypač didelį susirūpinimą kelia todėl, rizika pagrįsta prekybos kontrolės sistema išplitus ligai gali būti daromas žalingas poveikis Europos gyvulininkystei. Gyvi gyvūnai ir gyvūniniai produktai gali būti įvežami į ES tik per patvirtintus pasienio kontrolės punktus PKP laikantis griežtai suderintų importo sąlygų.

Pagal šias sąlygas reikalaujama, kad produktai būtų importuojami iš patvirtintų trečiųjų šalių patvirtintų arba registruotų ūkių, rizika pagrįsta prekybos kontrolės sistema prie siuntų pridedami veterinarijos sertifikatai būtų pasirašyti eksportuojančios šalies kompetentingos institucijos ir juose būtų nurodyta išsami informacija apie produktų būklę visuomenės ir gyvūnų sveikatos atžvilgiu bei jų atitiktį ES importo reikalavimams.

Tuo atveju, jei trečiojoje šalyje yra didelis gyvūnų ligos protrūkis, siekiant išvengti ligos rizika pagrįsta prekybos kontrolės sistema ES gali būti nustatyti importo apribojimai.

Įvežant produktus PKP pareigūnai turi atlikti privalomą kontrolę, įskaitant dokumentų, identifikacinę ir fizinę patikrą, siekdami nustatyti, ar prekės atitinka aprašą ir ES importo sąlygas. Gyvų gyvūnų fizinės patikros visada privalomos, tačiau gyvūninių produktų patikros gali būti atšauktos tais atvejais, kai jie atitinka suderintas importo sąlygas ir kuomet taikomi veterinariniai susitarimai, kuriais įrodoma, kad trečioji šalis gali užtikrinti saugos lygį, atitinkantį arba panašų į taikomą ES.

Fizinės patikros gali apimti ir tikslines tam tikro dažnio analitines patikras.

etrade akcijų pirkimo galimybės

Kuomet pritaikomos aukšto dažnio prekybos strategijos siuntą nustatoma, kad tenkina reikalavimus, išduodamas bendrasis veterinarinio įvežimo dokumentas toliau — BVĮDpagal kurį prekės gali būti išleidžiamos į laisvą apyvartą. Veterinarijos ir muitinių institucijos glaudžiai bendradarbiauja — pastarosios neleidžia išleisti gyvūnų arba gyvūninių produktų, kol nėra išduotas BVĮD.

Prieš įvežant į Sąjungą prie visų gyvų augalų ir tam tikrų augalinių produktų turi būti pridedamas oficialus fitosanitarijos sertifikatas, pateiktas trečiosios šalies kompetentingos institucijos pagal Tarptautinėje augalų apsaugos konvencijoje pateiktą modelį.

Rizika paremta užsienio prekybos kontrolės sistema

Augalų sveikatos patikros, kurias sudaro dokumentų, identifikacinė ir fizinė patikra, atliekamos patvirtintame įvežimo punkte visoms augalų siuntoms ir nustatytiems augaliniams produktams. Nacionalinės institucijos, atsižvelgdamos į konkrečias sąlygas, įskaitant prekių vežimą prižiūrint muitinei, gali taikyti fizinės patikros atlikimo paskirties vietoje išlygas.

Muitinės institucijos leidžia importuoti augalus ir nustatytus geriausių variantų prekybos brokeris uk produktus tik tuo atveju, jei pateikiami įrodymai, kad atliktos atitinkamos fitosanitarinės patikros ir jų rezultatai buvo patenkinami. Tai gali būti taikoma riešutams ir tam tikriems vaisiams arba prekybos vynu sistema beogradas. Prekės, kurioms būtina atlikti kontrolę, yra nustatomos pagal naujausią turimą informaciją, atsižvelgiant į produkto rizikos pobūdį.

Tokių prekių sąrašas ir taikomos kontrolės lygis yra peržiūrimi kiekvieną ketvirtį. Kaip ir gyvūnų bei gyvūninių produktų atveju, tokioms prekėms pasienyje privalomai atliekama patikra ir į laisvą apyvartą Sąjungoje jos gal būti išleidžiamos tik tuo atveju, jei gauti palankūs atliktos kontrolės rezultatai.

EUR-Lex - DC - LT

Tokiais atvejais importo kontrolė atliekama valstybėse narėse pagal jų daugiamečius kontrolės planus ir atsižvelgiant į valstybių narių nustatytą galimą riziką.

Trečiosios šalys, pageidaujančios eksportuoti produktus, kurie laikomi keliančiais riziką ES, siekdamos, kad tokie produktai būtų pripažinti tinkamais privalo įvykdyti griežtus reikalavimus. Tokie reikalavimai gali apimti kai kuriuos arba visus iš toliau išvardytų: Rašytinės paraiškos eksportuoti į ES oficialus pateikimas.

Trečiosios šalies gyvūnų, augalų ir visuomenės sveikatos padėties, įskaitant susijusius teisės aktus, kontrolės sistemas, ligų stebėsenos priemones ir laboratorijų įrangą, patikrinimas.

Rizika pagrįsta prekybos kontrolės sistema.

Sanitarijos ir fitosanitarijos sertifikatų, įrodančių, kad eksportuojami produktai atitinka ES reikalavimus, nustatymas. Verslo įstaigų, pageidaujančių eksportuoti į ES, patvirtinimas, kuriuo įrodoma, kad jos atitinka atitinkamus Sąjungos reikalavimus, ypač kiek tai susiję su gyvais gyvūnais ir gyvūniniais produktais. Stebėsenos plano dėl ES uždraustų arba ribojamų medžiagų likučių pateikimas ir patvirtinimas. Didelės rizikos produktų atveju, privaloma atlikti tikrinamuosius vizitus ir nustatyti atitiktį ES teisės aktams.

Įmonių savikontrolė (RVASVT, GHP)

Tais atvejais, kai taikomos importo sąlygos ir trečioji šalis patenkinamai jas įvykdė arba kai galima nustatyti pateikimo prieš eksportą reikalavimus arba patikras, Komisija, prieš leisdama importuoti iš tos trečiosios šalies, pasitarusi su valstybėmis narėmis privalo priimti rizika pagrįsta prekybos kontrolės sistema sprendimą. Suteikus patvirtinimą Komisija reguliariai vertina atitiktį atlikdama tikrinamuosius vizitus, o valstybės narės atlieka patikras. Maisto ir veterinarijos tarnyba toliau — MVTsiekdama užtikrinti, kad laikomasi ES teisės aktų, atlieka tikrinamuosius vizitus tiek valstybėse narėse, tiek ir trečiosiose šalyse.

Tai atlikdama ji laikosi metinio plano ir, siekdama nustatyti prioritetus, derina savo ilgametę patirtį ir valstybių narių požiūrį. MVT ne tik tikrina maisto pramonės operatorių veiklą ir gyvūnų bei augalų sveikatos būklę valstybėse narėse ir panašiose trečiosiose šalyse; ji taip reguliariai atlieka tikrinamuosius vizitus trečiosiose šalyse ir vietoje tikrina atitiktį nustatytoms importo sąlygoms. Nustačius, kad šių sąlygų laikomasi patenkinamai ir leidus importuoti konkrečią prekę iš konkrečios trečiosios šalies, MVT toliau reguliariai atlieka tikrinamuosius vizitus, siekdama užtikrinti, kad ir toliau galima saugiai importuoti.